880/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993

Asetus veronkantoasetuksen 3 ja 13 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen (903/78) 3 §:n 1 momentti ja 13 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa asetuksessa (587/87) ja 13 §:n 1 momentti 26 päivänä helmikuuta 1993 annetussa asetuksessa (224/93), seuraavasti:

3 §

Rahalaitoksen on suoritettava kunakin päivänä vastaanottamansa verovarat päivittäin lääninveroviraston asianomaiselle postisiirtotilille viimeistään maksupäivää seuraavana sellaisena arkipäivänä, jona rahalaitos on yleisölle avoinna. Jos verovaroja ei tuolloin ole suoritettu Postipankki Oy:stä annetun lain (972/87) 10 §:ssä säädetyin tavoin lääninveroviraston postisiirtotilille, rahalaitoksen on suoritettava valtiovarainministeriön määräämä korko viivästysajalta.


13 §

Veronkantolain 16 §:ssä tarkoitetussa maksuunpanotilityksessä suoritettavien tai perittävien määrien korotusprosentti on 15,5, jos maksuunpanotilitys tehdään verotusvuoden marraskuussa. Maksuunpanotilityksen siirtyessä tätä myöhemmäksi korotusprosenttia korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä alkavalta kalenterikuukaudelta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.