879/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993

Laki tuotevastuulain muuttamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään tuotevastuulain muuttamisesta 8 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (99/93) 5 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

5 §

Tämän pykälän 1 momentin 3 kohdan ja 2 momentin soveltamisesta Liechtensteinin ruhtinaskuntaan ja Sveitsin valaliittoon säädetään erikseen asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 135/93
TaVM 30/93
ETA-sopimuksen liite III: neuvoston direktiivi (85/374/ETY)

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.