869/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1993

Asetus valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain täytäntöönpanosta 29 päivänä joulukuuta 1922 annetun asetuksen (312/22) 4 § sekä

muutetaan 7 §:n 4 momentti,

sellaisena kuin se on 3 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa (138/89), seuraavasti:

7 §

Oikeusministeriö päättää, minkälaista kielitaitoa vaaditaan tuomioistuinten, syyttäjänvirastojen ja ulosottovirastojen kansliahenkilökunnalta, haastemiehiltä, avustavilta ulosottomiehiltä ja vahtimestareilta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.