819/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1993

Asetus harjoittelukouluasetuksen 62 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 19 päivänä huhtikuuta 1985 annetun harjoittelukouluasetuksen (336/85) 62 §, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1576/92), seuraavasti:

62 §

Oppilaan kotikunnan maksuosuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen (820/92) 4 §:n 1 momentissa, 6 §:ssä, 7 §:n 1 momentissa, 8 §:n 1 ja 2 momentissa ja 10 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.