813/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1993

Asetus Suomalais-venäläisestä koulusta annetun asetuksen 19 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan Suomalais-venäläisestä koulusta 7 päivänä huhtikuuta 1977 annetun asetuksen (314/77) 19 §, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1304/92), seuraavasti:

19 §

Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettuun oppilaan kotikunnan maksuosuuteen sovelletaan seuraavia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen (820/92) säännöksiä soveltuvin osin:

1) 6 §:ää oppilasmäärien laskemisesta;

2) 7 §:n 1 momenttia oppilasmäärien laskentapäivän soveltamisesta;

3) 8 §:ää oppilasmäärien ilmoittamisesta; sekä

4) 10 §:ää oppilaan kotikunnasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.