787/1993

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohen ja taimenen kalastuksesta eräillä vesistöalueilla vuonna 1993

Maa- ja metsätalousministeriö on 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/82) 37 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla päättänyt:

1 §

Merilohta, meritaimenta ja purotaimenta saa kalastaa vavalla ja uistelemalla syyskuun 11 päivän alusta marraskuun 15 päivän loppuun:

1) Kotkan kaupungissa olevassa Kymijoessa alueella, joka alkaa sata metriä Koivukosken voimalaitoksen ohituskanavan alapuolelta ja jatkuu alavirtaan Huumanhaaraa Hovikosken maantiesiltaan ja Langinkoskenhaaraa Sutelantien siltaan saakka, sekä Langinkoskessa Heinäsaaren pohjoiskärjen kohdalta alavirtaan jokisuuhun asti, sekä Korkeakoskenhaarassa alueella, joka alkaa Alahovin laiturin kohdalta ja jatkuu alavirtaan Kymin kirkon kohdalle saakka sekä Karhulan Virkistyskalastajat r.y:n hallinnassa olevilla vesialueilla;

2) Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kunnissa olevassa Kymijoessa alueella, joka alkaa sata metriä Ahvenkosken voimalaitoksen alakanavan padosta ja jatkuu alavirtaan jokisuuhun asti;

3) Vantaanjoessa ja Keravanjoessa Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin alueella;

4) Aurajoessa Liedon kunnassa alueella, joka alkaa sata metriä Nautelankosken myllypadon alapuolelta ja ulottuu siitä 500 metriä alavirtaan sekä Turun kaupungissa alueella, joka alkaa sata metriä Halistenkosken padon alapuolelta ja ulottuu alavirtaan Martinsiltaan saakka;

5) Nakkilan ja Ulvilan kunnissa sekä Harjavallan kaupungissa olevassa Kokemäenjoessa alueella, joka alkaa Harjavallan kaupungin jätevedenpuhdistamon kohdalta ja jatkuu alavirtaan Ravanin laituriin saakka; sekä

6) Merikarvian kunnassa olevassa Merikarvianjoessa alueella, joka alkaa sata metriä Lankosken voimalaitoksen patojen alapuolelta ja ulottuu alavirtaan jokisuuhun asti.

2 §

Järvilohta, järvitaimenta ja purotaimenta saa kalastaa vavalla ja uistelemalla syyskuun 11 päivän alusta marraskuun 15 päivän loppuun:

1) Lieksan kaupungissa olevassa Ruunaan koskireitissä alueella, joka alkaa Paasikosken niskasta ja ulottuu alavirtaan Siikakosken alapäähän asti;

2) Iisalmen kaupungissa olevassa Paloisjärven ja Poroveden välisessä Paloisvirrassa;

3) Juankosken kunnassa olevassa Ala-Siikajärven ja Vuotjärven välisessä Pisanvirrassa;

4) Nilsiän kunnassa olevassa Syvärin ja Vuotjärven välisessä Lastuvirrassa;

5) Heinäveden kunnassa olevassa Karvionkoskessa;

6) Varkauden kaupungissa olevassa Siitinselän ja Huruslahden välisessä Pirtinvirrassa;

7) Savonlinnan kaupungissa olevassa Kyrönvirrassa alueella, josta on muodostettu Kyrönsalmen virkistyskalastusalue;

8) Imatran kaupungissa olevassa Vuoksessa alueella, joka alkaa Vuoksen suulta ja ulottuu alavirtaan rajavyöhykkeen takarajana olevalle vastuupuomille saakka lukuunottamatta Tainionkosken ja Imatran voimalaitosten patojen alapuolista sadan metrin matkaa;

9) Tervon kunnassa sijaitsevissa Nilakkajärven ja Koskivesijärven välisissä Äyskoskissa;

10) Tampereen kaupungissa olevassa Tammerkoskessa Tampereen kaupungin hallitsemalla alueella, joka alkaa Tampereen kaupungin omistaman sähkölaitoksen padolta ja ulottuu alavirtaan Pyhäjärveen saakka;

11) Vetelin kunnassa olevassa Halsuanjoessa Siponkosken niskalta ylävirtaan sijaitsevalla Vetelin kalastuskunnan hallinnassa olevalla alueella;

12) Suomussalmen kunnassa olevassa Hossanjoessa alueella, joka alkaa Niskakoskesta ja jatkuu alavirtaan Alanivaan asti, sekä Jatkonjärven ja Lounajan välisessä Lounatkoskessa ja Hypäsjärven ja Huosiusjärven välisessä Iikoskessa;

13) Kuhmon kaupungissa olevassa Lammasjärven ja Ontojärven välisessä Pajakkajoessa;

14) Kajaanin kaupungissa olevassa Kajaaninjoessa alueella, joka alkaa Koivukosken voimalaitokselta ja jatkuu alavirtaan Ämmäkosken voimalaitokselle sekä edelleen Ämmäkosken voimalaitoksen alapuolella Kajaanin kaupungin hallinnassa olevalla virkistyskalastuslueella Tuulikallion kohdalle saakka;

15) Posion kunnassa sijaitsevan Korouoman virkistyskalastusalueen vesialueilla;

16) Rovaniemen maalaiskunnassa olevassa Meltausjoessa sekä Raudanjoessa alueella, josta on muodostettu Vikakönkään virkistyskalastusalue;

17) Savukosken kunnassa olevassa Kairi- joen vesistössä ja Kemijoessa sivuvesistöineen alueella, joka alkaa Kairijoen suun kohdalta ja ulottuu ylävirtaan Uuraojan suun kohdalle saakka, sekä Uuraojassa; sekä

18) Sodankylän kunnassa olevassa Seipä- joessa ja Luirojoessa alueella, joka alkaa Aramatinvuopajan kohdalta ja ulottuu alavirtaan Pessijokisuun kohdalle saakka, sekä Pessijoessa.

3 §

Järvilohta ja järvitaimenta saa kalastaa verkolla, vavalla ja uistelemalla lokakuun 16 päivän alusta marraskuun 30 päivän loppuun Joensuun kaupungissa sekä Enon ja Kontiolahden kunnissa olevassa Pielisjoessa alueella, joka alkaa Uimaharjun maantiesillasta ja ulottuu alavirtaan jokisuulle Hasaniemen linjataulu-aallonmurtaja-Kalmoniemen kärki väliselle linjalle.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 1993 ja on voimassa vuoden 1993 loppuun.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Ylitarkastaja
Harri Dahlström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.