766/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1993

Sisäasiainministeriön päätös lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla lisännyt 23 päivänä kesäkuuta 1993 lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen (642/93) 6 §:ään uuden 2 momentin seuraavasti:

6 §

Ilmansuojelulain (67/82), jätehuoltolain (673/ 78), ympäristölupamenettelylain (735/91) ja rakennuslain (370/58) nojalla annettavista päätöksistä ja luvista, joita koskeva asia on tullut vireille lääninhallituksessa ennen 1 päivää syyskuuta 1993, peritään maksu samansuuruisena kuin ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden säädösten mukaan peritty leimavero tai maksu.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1993

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Ritva Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.