751/1993

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Laki arvopaperimarkkinalain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/89) 1 luvun 1 §:ään,

sellaisena kuin se on 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa laissa (740/93), uusi 3 momentti, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

Soveltamisala
1 §

Toiminnasta, jolla yleisölle tarjotaan mahdollisuus osallistua yhteisiin arvopaperisijoituksiin, säädetään sijoitusrahastolaissa (480/87).


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 309/92
TaVM 15/93
ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivit (85/611/ETY ja 88/220/ETY).

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.