742/1993

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Laki obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista 29 päivänä elokuuta 1969 annettu laki (553/69) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §

Kumottavan lain säännöksiä on sovellettava joukkovelkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskuun on annettu lupa tai jotka on merkitty rekisteriin ennen tämän lain voimaantuloa. Lain 11 ja 24 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ja tiedot on kuitenkin toimitettava pankkitarkastusvirastolle.

Suomen Pankin on ilmoitettava lain voimaan tullessa liikkeessä olevista joukkovelkakirjoista pankkitarkastusvirastolle, jonka on otettava ne joukkovelkakirjalainoista pitämäänsä luetteloon.

3 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

4 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 318/92
TaVM 16/93
ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivit (79/279/ETY, 80/390/ETY, 82/121/ETY, 87/345/ETY, 88/627/ETY, 89/298/ETY, 89/592/ETY ja 90/211/ETY).

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.