721/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta 7 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (33/77) 10 §,

sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (713/92), seuraavasti:

10 §

Kunta, jossa oppilaalla on väestökirjalain (141/69) mukainen kotipaikka asetuksella säädettävänä ajankohtana, on velvollinen maksamaan valtiolle osuutensa Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun kustannuksista. Kotikunnan maksuosuus oppilasta kohden lasketaan siten, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) säädetystä oppilaan kotikunnan oppilaskohtaisesta peruskoulun tai lukion valtionosuuden laskennallisesta perusteesta vähennetään siitä mainitun lain 8 §:n 1 momentissa säädetyn asteikon ja kotikunnan kantokykyluokan perusteella laskettava markkamäärä. Maksuosuudesta on lisäksi voimassa, mitä mainitun lain 40 §:n 1-3 momentissa säädetään.

Jos oppilaan kotikunta ei ylläpidä lukiota, lasketaan kotikunnan maksuosuus 1 momentin mukaisesti koulun sijaintikunnan ylläpitämän lukion oppilaskohtaisesta valtionosuuden laskennallisesta perusteesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 81/93
SiVM 8/93

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.