702/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 25 §, sellaisena kuin se on 2 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (104/79), sekä

muutetaan 24 luvun 7 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1921 annetussa laissa (274/21), seuraavasti:

24 luku

Oikeuden päätöksestä ja tuomiosta

7 §

Hovioikeudessa perittävistä maksuista säädetään erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

HE 241/92
VaVM 25/93

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.