681/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Laki kuntien kantokykyluokituksen toimittamisesta vuosiksi 1994 ja 1995

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Poiketen siitä, mitä kuntien kantokykyluokituksesta annetussa laissa (649/85) säädetään, toimitetaan kuntien kantokykyluokitus vuosiksi 1994 ja 1995 siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Kunnat sijoitetaan niille vuodeksi 1993 vahvistettuihin kantokykyluokkiin.

3 §

Milloin kuntajakoa muutetaan siten, että yhden tai useamman kunnan koko alue liitetään toiseen tai perustettavaan uuteen kuntaan, sijoitetaan laajentuva tai muodostettu uusi kunta kantokykyluokkaan soveltaen, mitä kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain 5 §:ssä säädetään.

Laajentuvan tai muodostuvan uuden kunnan taloudellista kantokykyä arvioidaan 1 momenttia sovellettaessa poiketen kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain 4 §:n 6 momentista (690/88) pitämällä tarkasteluajanjaksona vuosia 1990-1992.

4 §

Kantokykyluokitusta toimitettaessa noudatetaan muutoin, mitä kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain 1 ja 6 §:ssä säädetään.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 64/93
HaVM 13/93

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.