668/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 10 § ja 12 §:n 2 momentti, näistä 12 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 13 päivänä syyskuuta 1991 annetussa asetuksessa (1193/91), seuraavasti:

10 §
Ikävaatimukset

Ajokortin saamisen edellytyksenä on, että:

1) A-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 16 vuotta;

2) B- tai C-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 18 vuotta;

3) CE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 21 vuotta tai, jos hän on suorittanut vastaavan tutkinnon puolustusvoimissa, 19 vuotta;

4) D-luokan ajoneuvon taikka DE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 21 vuotta; ja

5) T-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 15 vuotta.

12 §
Ajokortin luovuttamisen edellytykset

Lyhytaikaista ajokorttia seuraava ja sitä luokaltaan vastaava auton ajokortti luovutetaan 1 momentista poiketen, kun hakija esittää enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annetun 24 §:ssä tarkoitetun todistuksen jatko-opetuksen saamisesta tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annetun todistuksen siitä, että hän on saanut jatko-opetuksen puolustusvoimien kuljettajaopetuksen yhteydessä, ja ajokorttilupaa haetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.