632/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Laki kaavoitusalueiden jakolain 2 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 20 päivänä helmikuuta 1960 annetun kaavoitusalueiden jakolain (101/60) 2 a §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetuilla laeilla (502/91 ja 507/91), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy viimeksi mainitulla lailla kumotun 3 momentin tilalle 3 momentiksi, seuraavasti:

2 a §

Kunta ja asianomainen maanmittauslaitoksen toimintayksikkö voivat sopia, että toimintayksikön palveluksessa oleva toimihenkilö, joka täyttää kiinteistöinsinöörille säädetyt kelpoisuusehdot, voidaan valita suostumuksensa perusteella toimimaan kunnan kiinteistöinsinöörinä oman toimensa ohella. Kunta voi myös antaa kiinteistöinsinöörin tehtävät toisen kunnan kiinteistöinsinöörin hoidettavaksi kuntien välillä tehtävällä sopimuksella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 48/93
MmVM 10/93

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.