631/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maanmittauslaitoksesta 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (505/91) 2 §:n 2 momentti ja 4 § seuraavasti:

2 §

Maanmittauslaitos voi tilauksesta suorittaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä ja veroluokituksia sekä kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella huolehtia kunnan kiinteistöinsinöörille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.


4 §

Maanmittauslaitoksen piirihallinnon toimintayksikköinä toimivat maanmittaustoimistot, joiden lukumäärän, rajat ja hallintopaikat määrää maa- ja metsätalousministeriö.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Mitä kartasto- ja tietopalvelutoimistoista muualla säädetään tai määrätään, koskee tämän lain voimaantulon jälkeen 4 §:ssä tarkoitettuja maanmittaustoimistoja. Kartasto- ja tietopalvelutoimistojen ja maanmittaustoimistojen henkilöstön siirtymisestä tämän lain 4 §:ssä mainittujen maanmittauslaitoksen piirihallinnon toimintayksikköjen henkilökunnaksi määrää maanmittaushallitus.

HE 48/93
MmVM 10/93

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.