627/1993

Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
1 §

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (jäljempänä tietopalvelukeskus) perii todistuksesta, joka annetaan erillisenä asiakirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan, maksua 50 markkaa.

Liiketaloudelliset suoritteet
2 §

Tietopalvelukeskuksen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) virallisen maatilataloustilaston julkaisut ja maatalouden aluetietokannan käyttö;

2) tilauksesta tuotetut julkaisut, tutkimukset, selvitykset ja lausunnot;

3) asiakirjahallinto- tietotekniikkapalvelut;

4) atk-luokan käyttö;

5) jäljennökset; ja

6) muut erikseen tilatut suoritteet.

Maksut kansainvälisestä yhteistyöstä
3 §

Tietopalvelukeskus voi tuottaa kansainvälisille järjestöille ja muiden valtioiden viranomaisille suoritteita maksutta, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen käytäntöön.

Voimaantulo
4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994.

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Lakimies
Sinikka Silén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.