617/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Laki yksityismetsälain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 15 päivänä syyskuuta 1967 annetun yksityismetsälain (412/67) 2 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 8 päivänä helmikuuta 1991 annetulla lailla (266/91), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Metsän hävittämisenä ei myöskään pidetä metsän hakkuun, metsän uudistamisen tai kehitettäväksi kelvollisen metsän käsittelyn suorittamista metsälautakunnan luvalla siten, että samalla parannetaan riistaeläinten elinmahdollisuuksia tai muutoin edistetään riistanhoitoa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

HE 300/92
MmVM 7/93

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.