590/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Asetus uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta 29 päivänä joulukuuta 1922 annetun asetuksen (334/22) 12 § seuraavasti:

12 §

Väestörekisterikeskus pitää uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä noudattaen soveltuvin osin, mitä yhdistyslaissa (503/89) rekisteriin merkitsemisestä säädetään.

Opetusministeriö päättää uuden uskonnollisen yhdyskunnan ja rekisteröidyn yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutosten rekisteriin merkitsemisestä. Väestörekisterikeskus päättää muiden uskonnollisia yhdyskuntia koskevien tietojen rekisteriin merkitsemisestä.

Opetusministeriö ilmoittaa 2 momentin nojalla tekemistään päätöksistä viipymättä väestörekisterikeskukselle rekisteriin tehtäviä merkintöjä varten.

Väestörekisterikeskus ilmoittaa opetusministeriölle ja uskonnolliselle yhdyskunnalle tai sen seurakunnalle välittömästi, kun yhdyskunta, seurakunta tai yhdyskuntajärjestyksen muutos on merkitty rekisteriin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.