587/1993

Annettu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1993

Tullihallituksen päätös Suomen ja Latvian välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta

Tullihallitus on vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä määräyksistä 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun lain (460/93) 1 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan välillä kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä 26 päivänä marraskuuta 1992 tehdyssä pöytäkirjassa (SopS 29/93) tarkoitetun sekakomission tämän päätöksen liitteenä olevaa päätöstä n:o 1/93 alkuperäsääntöjä koskevan III liitteen muuttamisesta sovelletaan Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan välisessä kaupassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1993

Pääjohtaja
Jermu Laine

Toimistopäällikkö
Kaarina Wallikivi

SUOMI-LATVIA -SEKAKOMISSION PÄÄTÖS n:o 1/93

alkuperäsääntöjä koskevan III liitteen muuttamisesta

Tehty 28 päivänä toukokuuta 1993

Sekakomissio,

joka ottaa huomioon Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan välillä kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä tehdyn pöytäkirjan,

joka ottaa huomioon pöytäkirjan 8 artiklan,

joka katsoo, että on tarpeen mukauttaa alkuperäsäännöt osapuolten kauppasuhteiden kehityksestä aiheutuviin tarpeisiin,

on päättänyt:

1 artikla

Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan välillä kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä tehdyn pöytäkirjan III liitteen II lisäyksen teksti korvataan tämän päätöksen liitteenä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.


HS-    Tuote            Ei-alkuperäainesten
nimike                 valmistus tai
                    käsittely, joka antaa
                    alkuperäaseman
(1)  (2)               (3)
61.  Vaatteet ja vaatetustarvikkeet,
ryhmä neulosta:
   - kahdesta tai useammasta määrä-
    muotoon leikatusta tai määrä-
    muotoon välittömästi neulotusta
    neuloskappaleesta yhteen
    ompelemalla tai muuten
    yhdistämällä valmistetut    Valmistus
                    langasta 2) *)
   - muut              Valmistus 1):
                    - luonnonkuiduista
                    - katkotuista teko-
                     kuiduista, kars-
                     taamattomista tai
                     kampaamattomista tai
                     muuten kehruuta
                     varten käsittelemät-
                     tömistä, tai
                    - kemiallisista
                     aineista tai
                     tekstiilimassasta

1) Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevia erityisehtoja 6 alkuhuomautuksessa.

2) Katso 7 alkuhuomautusta.

*) Tätä sääntöä sovelletaan väliaikaisesti myös epätäydellisiin vaatteisiin, jotka muodostuvat määrämuotoon leikatuista vaatteiden osista tai määrämuotoon välittömästi neulotuista neuloskappaleista, joita ei ole yhdistetty, edellyttäen että niillä on valmiin vaatteen olennainen luonne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.