586/1993

Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1993

Verohallituksen päätös arvopaperinvälittäjän verotusta varten antamista tiedoista

Verohallitus on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 45 §:n 1 momentin 3 c kohdan ja 2 momentin sekä 50 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1548/92) sekä leimaverolain soveltamisesta 6 päivänä elokuuta 1943 annetun valtioneuvoston päätöksen (663/43) 20 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 30 päivänä marraskuuta 1978 annetussa päätöksessä (910/78), määrännyt:

1 §

Arvopaperimarkkinalaissa (495/89) tarkoitetun arvopaperinvälittäjän on annettava kunkin asiakkaan osalta ostoittain ja myynneittäin osakkeen, merkintäoikeuden tai vakioidun johdannaissopimuksen kaupan osalta seuraavan tammikuun aikana seuraavat tiedot:

1) Ostajan/myyjän nimi ja henkilö/liike- ja yhteisötunnus;

2) Ostajan tai myyjän osoite ja syntymäaika, jos henkilö/liike- ja yhteisötunnus puuttuu;

3) Kaupan kohde;

4) Kaupan kohteen lukumäärä;

5) Osto/myyntipäivämäärä;

6) Kauppahinta sekä

7) Suoritetun leimaveron määrä.

2 §

Tiedot on annettava konekielisenä sille lääninverovirastolle, jonka virka-alueella ilmoituksenantajan kotipaikka on.

Jos arvopaperinvälittäjä ei voi antaa 1 momentissa mainitussa muodossa tietoja, tiedot on annettava erikseen kunkin verovelvollisen kotikunnan verotoimistoon tai rajoitetusti verovelvollisten osalta Uudenmaan lääninverovirastoon verohallituksen hyväksymällä lomakkeella.

3 §

Niistä ostoista ja myynneistä, joista tiedot annetaan verohallinnolle tämän päätöksen mukaisesti, arvopaperinvälittäjä ei toimita leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 20 §:ssä tarkoitettua jäljennöstä laskelmasta Helsingin verovirastolle.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1993 annettaviin tietoihin.

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1993

Pääjohtajan estyneenä ollessa Ylijohtaja
Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja
Erkki Laanterä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.