577/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1664/92) 1 momentti seuraavasti:

1 §

Yksityisellä työnantajalla ja sellaisella valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä:

1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1993 välisenä aikana 3,85 prosenttia;

jos kuitenkin liiketoimintaa harjoittavan valtionverotuksessa verovelvollisen työnantajan viimeksi toimitettua verotusta varten antamassa veroilmoituksessa ilmoittamien, kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia hänen samana verovuotena maksamiensa palkkojen määrästä, maksu on:

1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 1993 välisenä aikana 3,85 prosenttia ja 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 1993 välisenä aikana 5,45 prosenttia; tai

jos edellä tarkoitettujen poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia maksettujen palkkojen määrästä, maksu on:

1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 1993 välisenä aikana 3,85 prosenttia ja 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 1993 välisenä aikana 6,35 prosenttia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.