573/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Laki yksityisen työnantajan kansaneläkemaksun korottamisesta vuonna 1993

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Poiketen siitä, mitä kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1660/92) 3 §:n 2 momentissa on säädetty työnantajan kansaneläkemaksusta, yksityinen työnantaja suorittaa, niin kuin siitä erikseen säädetään, työnantajan kansaneläkemaksua 2,40 prosenttia 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1993 välisenä aikana ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä. Kuitenkin jos liiketoimintaa harjoittavan valtionverotuksessa verovelvollisen työnantajan viimeksi toimitettua verotusta varten antamassa veroilmoituksessa ilmoittamien, kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia hänen samana verovuotena maksamiensa palkkojen määrästä, maksun suuruus on viimeksi toimitettua verotusta seuraavana kalenterivuotena 2,40 prosenttia 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 1993 välisenä aikana sekä 4,00 prosenttia 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 1993 välisenä aikana ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä. Jos tällaisen työnantajan edellä tarkoitettujen poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia maksettujen palkkojen määrästä, sanottu maksu on 2,40 prosenttia 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 1993 välisenä aikana sekä 4,90 prosenttia 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 1993 välisenä aikana ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

HE 86/93
StVM 15/93

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.