540/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Asetus turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) 18 §:n ja 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun paineastialain (98/73) 12 §:n nojalla:

1 §
Asema

Kauppa- ja teollisuusministeriön apuna on turvallisuustekniikan neuvottelukunta räjähdysvaarallisista aineista annetun lain (263/73) ja paineastialain (98/73) mukaisten teknillistä turvallisuutta koskevien asioiden käsittelyä varten.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) määritellä teknillistä turvallisuutta koskevia yleisiä suuntaviivoja;

2) edistää teknillisen turvallisuuden valvontaa ja eri viranomaisten välistä yhteistyötä;

3) seurata ja edistää turvallisuusmääräyksiä koskevaa kansainvälistä yhteistyötä;

4) seurata teknillistä turvallisuutta koskevaa kehitystä ja tutkimusta;

5) tehdä esityksiä ja aloitteita teknillistä turvallisuutta koskevan tutkimus-, koulutus-, valistus- ja tiedotustoiminnan kehittämiseksi;

6) valmistella ehdotuksia teknillistä turvallisuutta koskeviksi säännöksiksi ja määräyksiksi;

7) antaa lausuntoja ja toimia asiantuntijaelimenä teknillistä turvallisuutta koskevissa asioissa;

8) tehdä muitakin teknillistä turvallisuutta koskevia aloitteita; sekä

9) hoitaa muut kauppa- ja teollisuusministeriön antamat valmistelutehtävät.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 16 muuta jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet sekä varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuna paineastioiden ja räjähdysvaarallisten aineiden valvonnan kannalta keskeiset viranomaiset samoin kuin kaupan, teollisuuden ja työntekijöiden keskeiset järjestöt sekä tarkastus-, testaus-, tutkimus- ja standardisointitoiminta. Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, kauppa- ja teollisuusministeriö määrää asianomaisen viranomaisen tai järjestön esityksestä hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunta voi jakautua jaostoiksi ja se voi tarvittaessa käyttää asiantuntijoita sekä ottaa sihteereitä.

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa mitä valtion komiteoista on määrätty.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1993.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.