534/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1993

Valtiovarainministeriön päätös vuodelta 1992 maksuunpannun säännönmukaisen lopullisen veron ja metsänhoitomaksun kantoajoista ja kantoeristä

Valtiovarainministeriö on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 112 §:n 1 momentin ja 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 4 b §:n nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (586/87), päättänyt:

1 §

Poiketen siitä, mitä eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä 29 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa valtiovarainministeriön päätöksessä (621/87) määrätään, verovuodelta 1992 maksuunpantu valtion-, kunnallis- ja kirkollisvero sekä kansaneläkevakuutus- ja sairausvakuutusmaksu kannetaan kahtena eränä. Ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään 2 päivänä joulukuuta 1993 ja toinen erä viimeistään 2 päivänä helmikuuta 1994. Jos kannossa perittävä vero on pienempi kuin 600 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa.

Jos tutkijalautakunta on alentanut maksuunpantua määrää, tutkijalautakunnan päätöksen mukainen kannossa perittävä määrä on maksettava jäljellä olevan erän kannossa. Tästä määrästä vähennetään kuitenkin verolautakunnan päätökseen perustuvan maksuunpanon nojalla kannossa jo maksettavaksi erääntynyt erä. Samoin menetellään, jos maksuunpantua määrää on ennen kannon päättymistä alennettu verotuslain 81 §:ssä tarkoitetun veronoikaisun, 82 a §:ssä tarkoitetun maksuunpanon oikaisun tai 113 §:ssä tarkoitetun maksuunpanon oikaisemisen johdosta.

2 §

Vero, joka 1 §:n nojalla saadaan maksaa kahtena eränä, jaetaan tasan erien kesken. Täysien kymmenien markkojen yli menevä osa toisesta erästä lisätään ensimmäiseen erään.

3 §

Metsänhoitomaksu vuodelta 1992 on eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä annetun valtiovarainministeriön päätöksen (621/87) 1 §:stä poiketen suoritettava viimeistään 2 päivänä joulukuuta 1993.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.