531/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1257/92) 23 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 3 §:n 1 ja 3 momentti, 23 §:n 1 momentti, 24 §:n 2 momentti, 35 §:n 4 momentti, 36 §:n 1 momentti, 45 §:n 1 momentti ja 51 §:n 5 momentti seuraavasti:

3 §
Ajoneuvoluokkia koskevat nopeusrajoitukset

1. Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus ilman perävaunua on:

a) paketti-, kuorma- ja erikoisauton (N-luokat) sekä M1-luokkaan kuuluvan matkailu-, ruumis- ja huoltoauton 80 km/h, kuitenkin sellaisen paketti- ja erikoisauton (N1-luokka) sekä eläinlääkintä-, matkailu-, ruumis- ja huoltoauton, jonka omamassa on alle 1,8 tonnia ja joka on otettu käyttöön vuonna 1981 tai myöhemmin, 100 km/h;

b) linja-auton (M2- ja M3-luokka) 80 km/h, kuitenkin 100 km/h, jos linja-auto on katsastuksessa hyväksytty käytettäväksi tällä nopeudella eikä siinä ole seisovia matkustajia;

c) moottorikäyttöisen ajoneuvon, jonka vähintään yksi akseli on jousittamaton, 60 km/h;

d) mopon (L1-luokka) ja L2-luokan ajoneuvon sekä moottorireen 40 km/h, kuitenkin moottorikelkan moottorikelkkailureitillä 60 km/h;

e) moottorityökoneen ja muun traktorin kuin liikennetraktorin 40 km/h;

f) liikennetraktorin 50 km/h; sekä

g) ajoneuvon, jossa on rautaisia telaketjuja tai muunlaisia kuin ilmarenkain varustettuja pyöriä, 20 km/h.


3. Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus, kun siihen on kytketty hinattava ajoneuvo, on:

a) auton (M- ja N-luokat), moottoripyörän (L3- ja L4-luokka) ja L5-luokan ajoneuvon 80 km/h; auton, johon kytketty kokonaismassaltaan yli 0,75 tonnin hinattava ajoneuvo on jarruton tai jousittamaton, kuitenkin 60 km/h;

b) mopon (L1-luokka) ja L2-luokan ajoneuvon sekä moottorireen 40 km/h, kuitenkin moottorikelkan moottorikelkkailureitillä, kun perävaunussa ei kuljeteta henkilöitä, 60 km/h;

c) moottorityökoneen ja muun traktorin kuin liikennetraktorin 40 km/h;

d) liikennetraktorin 50 km/h; sekä

e) ajoneuvoyhdistelmän, jossa on rautaisia telaketjuja tai muunlaisia kuin ilmarenkain varustettuja pyöriä, 20 km/h.


23 §
Auton ja perävaunun yhdistelmän kokonaismassa

1. Auton ja perävaunun yhdistelmän kokonaismassa ei sitä tiellä kuljetettaessa saa ylittää seuraavia arvoja, jolloin akselien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon akselille kohdistuvalta massaltaan alle viiden tonnin akselia:

a) auton ja puoliperävaunun sekä auton ja keskiakseli-
  perävaunun yhdistelmä                 44 t
b) auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä:
  neliakselisena                    36 t
  viisiakselisena                    44 t
  kuusiakselisena                    53 t
  vähintään seitsemänakselisena             60 t

24 §
Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmän pituus

2. Perävaunun pituus ilman kytkinlaitteita ei saa ylittää seuraavia arvoja:

a) puoliperävaunu:
  vetotapin pystyakselista perävaunun perään
  (vetopituus)                    12  m
  vetotapin pystyakselista vaakatasossa mihin
  tahansa sen etupuolella olevaan kohtaan
  mitattuna                      2,04 m
b) muu perävaunu ja hinattava laite          12,5 m


35 §
Hinattavan ajoneuvon kytkeminen traktoriin

4. Traktoriin kytkettyyn perävaunuun saa kytkeä kytkentämassaltaan pienemmän perävaunun tai vastaavan maatalouteen käytettävän hinattavan ajoneuvon. Perävaunujen tai perävaunun ja hinattavan ajoneuvon yhteenlaskettu kytkentämassa ei saa ylittää etummaisen perävaunun rakenteen perusteella määräytyvää 1 momentissa tarkoitettua massaa.


36 §
Hinattavan ajoneuvon kytkeminen moottorityökoneeseen ja maastoajoneuvoon

1. Moottorityökoneeseen saa kytkeä sen poltto- ja voiteluaineiden sekä työhön liittyvien varusteiden ja tarvikkeiden kuljetukseen käytettävän hinattavan ajoneuvon, matkailuperävaunun tai vastaavan hinattavan laitteen. Hinattavan ajoneuvon kytkentämassa saa olla enintään moottorityökoneen omamassan suuruinen.


45 §
Tavarakuljetus

1. Ajoneuvoa ei saa siten kuormata, että kuorma sivusuunnassa ulottuu ajoneuvon korin tai kuormatilan ulkopuolelle. Kuormakori, tai milloin ajoneuvossa ei ole kuormakoria, kuorma ei saa ylittää ajoneuvon etuakselin kohdalta mitattua leveyttä enempää kuin 0,35 metriä. Tämän momentin rajoituksia ei kuitenkaan sovelleta veneen kuljetukseen.


51 §
Eräiden muiden valaisinten käyttö

5. Vetoautona käytettävässä kuorma-autossa sallittua perävaunun tunnusvalaisinta saa käyttää vain perävaunun ollessa kytkettynä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.