525/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Laki tuontimaksulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun tuontimaksulain (1008/77) 4 §:n 1 momentti sekä lain liitteenä oleva tuontimaksutaulukko,

sellaisena kuin se nyt kysymyksessä olevilta kohdin on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (662/87), seuraavasti:

4 §

Milloin kalenterikuukauden ajalta laskettu, tuontimaksutaulukossa mainitun tuotteen tai sen raaka-aineiden kotimaisen hinnan ja maailmanmarkkinahinnan välinen erotus on ollut korkeampi tai alempi kuin tuontimaksutaulukossa olevan tuontimaksun perusteena oleva hinnanero, valtiovarainministeriö voi tullihallituksen esityksestä muuttaa tuontimaksua vastaavasti. Sama oikeus on valtiovarainministeriöllä, milloin tuontimaksun muuttamisen jälkeen kotimarkkinahinnan ja maailmanmarkkinahinnan välinen erotus on muuttunut.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 1993.

HE 43/93
VaVM 17/93

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Liite puuttuu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.