488/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Laki kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kalastusvakuutusyhdistyksistä 23 päivänä heinäkuuta 1958 annetun lain (331/58) 2 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentti osittain muutettuna 22 päivänä syyskuuta 1967 annetulla lailla (425/67) ja 5 §:n 1 momentti 10 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (635/65), seuraavasti:

2 §

Kalastusvakuutusyhdistys on velvollinen hakemuksesta ottamaan tässä laissa säädetyillä ja sen nojalla määrätyillä ehdoilla vakuutukseen Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kalastajaväestöön luettavien tai heihin rinnastettavien henkilöiden sekä heidän kalastuselinkeinon harjoittamista varten perustamiensa yritysten omistamat kalastus- ja muut välineet. Vakuutus saadaan kuitenkin myöntää vain sellaiselle kalastajalle, jonka vakinainen asuinpaikka on Suomessa sekä sellaiselle yritykselle, joka harjoittaa kalastusta Suomessa pysyvästi sijaitsevasta toimipaikasta käsin. Vakuutus on myönnettävä seuraaville kalastus- ja muille välineille:

1) varsinaisista kalanpyydyksistä langasta kudotut pyydykset, lohi- ja pitkäsiimat sekä näiden pyydyksien ankkurit, köydet ja muut niihin kiinnitettävät lisävarusteet;

2) Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset sekä kalastusveneet; sekä

3) talvikalastuksessa jäällä käytettävät kulku- ja kuljetusvälineet, kalastusmajat sekä nuotan uitto- ja vetolaitteet.


5 §

Kalastusvakuutusyhdistyksen on vakuutussopimuksessa sitouduttava korvaamaan vakuutettuja kalastusvälineitä kohdannut vahinko, kun välineet kalastuksessa, pyyntimatkalla, satamassa, ankkurissa tai muussa säilytyspaikassa, kalankuljetusmatkalla taikka ihmishenkeä tai välineitä pelastettaessa ovat tuhoutuneet, kadonneet tai vahingoittuneet.Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 214/92
MmVM 5/93

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.