460/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993

Laki vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä määräyksistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Tullihallitus panee voimaan muutokset niihin alkuperäsääntöihin, joita sovelletaan Suomen solmimien vapaakauppasopimusten piiriin kuuluvassa kaupassa, sekä määrää muutoksista Suomen muutoin myöntämien tullietuusjärjestelyjen piiriin kuuluvassa kaupassa sovellettaviin alkuperäsääntöihin.

Tullihallitus voi määrätä 1 momentissa tarkoitetun tullikohtelun saamiseksi noudatettavasta alkuperän selvitysmenettelystä ja muista ehdoista.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tullihallituksen päätökset julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

Alkuperäsääntöjen soveltamisen yhtenäistämiseksi tullihallitus voi antaa muitakin määräyksiä ja ohjeita.

2 §

Tullihallitus toimii Suomessa keskuselimenä asioissa, jotka koskevat tavaroiden alkuperäkysymyksiä ja alkuperäselvitysten aitouden ja oikeellisuuden tutkimista.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan:

1) Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä 21 päivänä maaliskuuta 1973 annettu laki (243/73);

2) Suomen Tasavallan sekä Euroopan talousyhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä 29 päivänä joulukuuta 1973 annettu laki (996/73);

3) EFTA-valtioiden ja Turkin välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Turkin välillä tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 27 päivänä maaliskuuta 1992 annetun lain (352/92) 3 §;

4) kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista 31 päivänä joulukuuta 1971 annetun lain (973/71) 3 §;

5) Suomen ja Bulgarian välisessä kaupassa sovellettaviin alkuperäsääntöihin liittyvistä määräyksistä 31 päivänä joulukuuta 1974 annettu asetus (1018/74);

6) Suomen ja Unkarin välisessä kaupassa sovellettaviin alkuperäsääntöihin liittyvistä määräyksistä 31 päivänä joulukuuta 1974 annettu asetus (1019/74);

7) Suomen ja Tshekkoslovakian välisessä kaupassa sovellettaviin alkuperäsääntöihin liittyvistä määräyksistä 31 päivänä joulukuuta 1974 annettu asetus (1020/74); sekä

8) Suomen ja Puolan välisessä kaupassa sovellettaviin alkuperäsääntöihin liittyvistä määräyksistä 30 päivänä maaliskuuta 1978 annettu asetus (248/78).

Edellä 2 momentin 1 kohdassa mainitun lain nojalla Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettaviin alkuperäsääntöihin liittyvistä määräyksistä 23 päivänä maaliskuuta 1973 annettua valtiovarainministeriön päätöstä (244/73), 2 kohdassa mainitun lain nojalla Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovellettaviin alkuperäsääntöihin liittyvistä määräyksistä 21 päivänä joulukuuta 1973 annettua asetusta (932/73), 1 ja 2 kohdassa mainittujen lakien nojalla annettuja muita määräyksiä, 3 kohdassa mainitun lainkohdan nojalla EFTA-valtioiden ja Turkin väliseen sopimukseen sekä siihen liittyvään Suomen ja Turkin väliseen maataloustuotteiden kauppaa koskevaan pöytäkirjaan sovellettaviin alkuperäsääntöihin liittyvistä määräyksistä 21 päivänä huhtikuuta 1992 annettua valtiovarainministeriön päätöstä (354/92), 4 kohdassa mainitun lainkohdan nojalla eräisiin kehitysmaista peräisin oleviin tavaroihin sovellettavista alkuperäsäännöistä 21 päivänä kesäkuuta 1988 annettua valtiovarainministeriön päätöstä (595/88) sekä 5-8 kohdassa mainittuja asetuksia ja niiden nojalla annettuja määräyksiä sovelletaan kuitenkin edelleen sellaisina kuin ne ovat tämän lain tullessa voimaan, kunnes tullihallituksen tämän lain nojalla annettavat päätökset tulevat voimaan.

HE 279/92
VaVM 14/93

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.