398/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetun kiinteistörekisteriasetuksen (481/85) 9 §, sekä

lisätään 6 §:n 1 momenttiin uusi 1 a kohta, 6 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa asetuksessa (125/90), siirtyy 3 momentiksi, sekä asetukseen uusi 6 a § seuraavasti:

6 §

Kiinteistörekisterilain 7 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi kiinteistörekisteriin merkitään kutakin rekisteriyksikköä koskevina tietoina:


1 a) niiden määräalojen määräalatunnukset, joista yksikkö on kokonaan tai osaksi muodostunut;


Lisäksi kiinteistörekisteriin merkitään rekisteriyksikköä koskevina tietoina määräalat, jotka luovutuksen perusteella ovat tulleet muun kuin rekisteriyksikön omistajan omistukseen. Rekisteriin voidaan merkitä myös muulla saannolla kuin luovutuksella saadut määräalat.


6 a §

Kiinteistörekisteriin merkitsemistä varten kiinteistörekisterin pitäjä antaa kullekin määräalalle määräalatunnuksen. Jos samalla saannolla on saatu määräaloja useasta rekisteriyksiköstä tai jos rekisteriyksiköstä luovutettuun määräalaan kuuluu useita erillisiä alueita, annetaan kullekin oma määräalatunnus. Määräalatunnus muodostuu asianomaisen kiinteistön kiinteistötunnuksesta lisättynä tyyppikirjaimella M ja määräalan yksilöivällä numerolla. Jos sen rekisteriyksikön, johon määräala kuuluu, kiinteistötunnus muuttuu, määräalatunnusta ei muuteta.

9 §

Kiinteistörekisterilain 14 §:ssä mainittuun kiinteistörekisterikarttaan on merkittävä voimassa olevien rekisteriyksiköiden rajat ja yksiköiden tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Karttaan merkitään myös kiinteistörekisteriin merkityn määräalan määräalatunnus ja sijainti sillä tarkkuudella kuin kiinteistörekisterin pitäjälle on ilmoitettu. Lisäksi karttaan merkitään sellaiset rekisteriyksikön maa- tai vesialueeseen kohdistuvat käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset, jotka on merkittävä kiinteistörekisteriin, sekä 6 §:n 9 ja 9 a kohdassa tarkoitettujen kaava-alueiden rajat. Kaava-alueiden rajat merkitsee rekisterikarttaan kartasto- ja tietopalvelutoimisto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993. Asetusta sovelletaan niihin saantoihin, jotka ovat tapahtuneet 1 päivänä tammikuuta 1993 tai sen jälkeen. Kiinteistörekisteriin voidaan merkitä myös sanottua ajankohtaa aikaisempiin saantoihin perustuvia määräaloja.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.