393/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1993

Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 5 ja 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elintarviketuotteiden valmisteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (868/79) 5 §:n 2 momentti ja 9 §:n 3 momentti, näistä 9 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1015/82), seuraavasti:

5 §

Valtiovarainministeriön 1 momentissa tarkoitettu päätös julkaistaan Tullihallituksen tiedotuksia -nimisessä julkaisussa.

9 §

Valtiovarainministeriön 1 momentissa tarkoitettu päätös julkaistaan Tullihallituksen tiedotuksia -nimisessä julkaisussa.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1993.

HE 331/92
VaVM 12/93

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.