383/1993

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1993

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisajankohdasta

Verohallitus on ennakkoperintälain 10 §:n 4 ja 5 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä on 4 momentti 7 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa laissa (315/89) ja 5 momentti 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1549/92) määrännyt:

1 §

Ennakonpidätys toimitetaan muusta kuin rahana annetusta suorituksesta palkkakausittain lisäämällä suoritus palkkakauden rahapalkkaan.

Jos 1 momentissa tarkoitettu suoritus on satunnainen, ennakonpidätys toimitetaan samana kalenterivuonna siten, että suoritus lisätään joko sen saamista lähinnä seuraavan palkkakauden rahapalkkaan tai suoritusta seuraavien vielä jäljellä olevien palkkakausien rahapalkkaan tasasuuruisiin eriin jaettuna.

Jos 1 ja 2 momentissa tarkoitetun suorituksen arvo on enintään 1 000 markkaa vuodessa, ennakonpidätys voidaan toimittaa 1 ja 2 momentista poiketen kerran vuodessa viimeistään samana kalenterivuonna tapahtuvan viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

2 §

Tuloverolain 67 §:ssä tarkoitetusta työsuhteen perusteella saadun lainan korkoedusta ja 68 §:ssä tarkoitetusta henki- ja henkilövakuutuksen vakuutusmaksusta syntyvästä edusta ennakonpidätys toimitetaan vähintään kerran vuodessa viimeistään samana kalenterivuonna tapahtuvan viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

3 §

Jos työsuhde päättyy kesken kalenterivuoden, ennakonpidätys toimitetaan 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista suorituksista viimeistään työsuhteen viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

4 §

Työmatkan perusteella maksettavasta veronalaisesta matkakustannusten korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys matkan tapahduttua viimeistään matkakustannusten korvaamista lähinnä seuraavan palkkakauden palkanmaksun yhteydessä kuitenkin viimeistään samana kalenterivuonna tapahtuvan viimeisen palkanmaksun tai matkakustannusten maksamisen yhteydessä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu suoritus maksetaan seuraavana kalenterivuonna, ennakonpidätys toimitetaan viimeistään matkakustannusten korvaamista lähinnä seuraavan palkkakauden palkanmaksun yhteydessä.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1993 ja sillä kumotaan verohallituksen 11 päivänä tammikuuta 1990 antama päätös (84/90).

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1993

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Marja Liisa Manner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.