371/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus harjoittelukouluasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Opetusministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tällä asetuksella kumotaan 19 päivänä huhtikuuta 1985 annetun harjoittelukouluasetuksen (336/85) 45-47 § ja 6 luku, niistä 6 luku sellaisena kuin se on osittain muutettuna 22 päivänä tammikuuta 1988 annetulla asetuksella (56/88).

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Harjoittelukouluasetuksen 46 §:n ja 6 luvun säännöksiä sovelletaan kuitenkin 31 päivään toukokuuta 1995. Opetustaito arvostellaan mainitun asetuksen 46 §:n mukaan vain asetuksen 6 luvussa tarkoitettujen opetusnäytteiden perusteella.

Sen estämättä, mitä harjoittelukouluasetuksen 48 §:n 1 momentissa säädetään, opetusnäytteet voidaan antaa aikaisintaan vuoden kuluttua kelpoisuustodistuksen saamisesta tai edellisten opetusnäytteiden antamisesta. Näytteiden antajalla tulee olla mainitun asetuksen 46 §:ssä tarkoitettu tai aikaisempien säännösten mukainen vastaava opetustaidon arvosana.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.