370/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus eräistä terveydenhuollon tutkinnoista annetun asetuksen 1 ja 13 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan eräistä terveydenhuollon tutkinnoista 24 päivänä elokuuta 1984 annetun asetuksen (626/84) 1 §:n 3 momentti ja 13 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin niistä on 1 §:n 3 momentti 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (646/88), seuraavasti:

1 §

Tässä pykälässä mainittuja tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston lääketieteellisissä tiedekunnissa, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa sekä Åbo Akademin yhteiskunta- ja hoitotieteellisessä tiedekunnassa, joita tässä asetuksessa sanotaan koulutusyksiköiksi.

13 §

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske koulutusyksikköön hyväksyttyä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta koulutusyksikkö määrää erikseen. Kieliopinnoista on tehtävä merkintä tutkintotodistukseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.