349/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus potilasvahinkolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan potilasvahinkolautakunnasta 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (396/87) 4 ja 5 seuraavasti:

4 §

Lautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista kullakin on kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenet ja varajäsenet nimeää valtioneuvosto, joka määrää samalla yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja kaksi varapuheenjohtajiksi. Lautakunta voi toimia jaostoihin jakautuneena.

5 §

Lautakunnan jäsenten on oltava terveydenhuoltoasioihin perehtyneitä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien on oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita, ja vähintään kahden heistä on oltava perehtynyt vahingonkorvausasioihin. Puheenjohtajan on lisäksi oltava tuomarin tehtäviin perehtynyt. Jäsenistä kahden on oltava erikoislääkäreitä ja yhden sairaanhoitotoimen harjoittaja. Mitä edellä säädetään jäsenistä, koskee vastaavasti varajäseniä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1993.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.