314/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan, maidin ja mädin kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalueelle sekä eräille muille vesistöalueille

Maa- ja metsätalousministeriö on 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/82) 95 §:n 2 momentin ja eläinten kuljetuksen rajoittamisesta eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi 7 päivänä elokuuta 1981 annetun asetuksen (572/81) 1 §:n nojalla päättänyt:

Tarkoitus ja soveltamisala
1 §

Näiden sitovien määräysten tarkoituksena on estää lohikalojen paisetaudin leviäminen tässä pykälässä mainituille vesistöalueille, jäljempänä suojatut alueet. Vesistöalueiden numerointi on vesi- ja ympäristöhallituksen hydrologian toimiston vuodelta 1989 olevan Suomen vesistöalueet -nimisen kartan mukainen. Suojatut alueet ovat:

1) Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue (vesistöalue 2)

2) Hiitolanjoen vesistöalue (vesistöalue 3)

3) Vuoksen vesistöalue (vesistöalue 4) lukuunottamatta Haukiveden-Kallaveden aluetta (osa-alue 4.2), Iisalmen reitin vesistöaluetta (alue 4.5), Nilsiän reitin vesistöaluetta (osa-alue 4.6) ja Juojärven reitin vesistöaluetta (osa-alue 4.7)

4) Kymijoen vesistöalueella olevan Kuuhankaveden vesistöalueen Venekosken nousuesteen yläpuolinen osa (osa-alue 14.37)

5) Oulujoen Montan nousuesteen yläpuolinen vesistöalue (vesistöalue 59 lukuunottamatta osa-alueita 59.11, 59.14, 59.15, 59.16 ja 59.17)

6) Koutajoen Suomen puolella oleva latvavesistöalue (vesistöalue 73)

7) Kemijoen Suomen puolella oleva latvavesistöalue (vesistöalue 74)

Rajoitukset siirroille muualta Suomesta suojatuille alueille
2 §

Elävien kalojen ja maidin siirtäminen muualta Suomesta suojatuille alueille on kielletty.

3 §

Mädin siirtäminen muualta Suomesta suojatuille alueille viljely- tai istutustarkoituksiin on sallittu vain, jos mäti on välittömästi ennen siirtoa käsitelty jodoforiliuoksella tai muulla paisetaudin aiheuttajaan tehoavalla aineella. Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos antaa tarkempia ohjeita käsittelyn suorittamisesta.

Rajoitukset siirroille suojattujen alueiden välillä
4 §

Elävien kalojen ja maidin siirtäminen 1 §:n 3 kohdassa mainituilta Vuoksen vesistöalueen suojatuilta alueilta 1 §:n 1, 2 ja 4-7 kohdassa mainituille alueille on kielletty.

5 §

Mädin siirtäminen 1 §:n 3 kohdassa mainituilta Vuoksen vesistöalueen suojatuilta alueilta 1 §:n 1, 2 ja 4-7 kohdassa mainituille alueille viljely- tai istutustarkoituksiin on sallittu vain, jos mäti on välittömästi ennen siirtoa käsitelty jodoforiliuoksella tai muulla paisetaudin aiheuttajaan tehoavalla aineella. Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos antaa tarkempia ohjeita käsittelyn suorittamisesta.

6 §

Päätös ei koske elävien kalojen, maidin tai mädin siirtämistä suojatuilta alueilta muualle Suomeen tai 1 §:n 1, 2 ja 4-7 kohdassa mainittujen alueiden välillä. Päätös ei myöskään koske elävien kalojen, maidin tai mädin siirtoja 1 §:n 1, 2 ja 4-7 kohdassa mainituilta alueilta 3 kohdassa mainituille alueille.

Päätöksen määräyksistä poikkeaminen
7 §

Tämän päätöksen 2-5 §:n määräyksistä voidaan poiketa maaseutuelinkeinopiirin erityisistä syistä antamalla luvalla. Poikkeuslupahakemuksen ratkaisee se maaseutuelinkeinopiireistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1532/92) 4 §:n 1 momentin mukainen maaseutuelinkeinopiiri, jonka toimialueelle kalat, maiti tai mäti siirrettäisiin. Ennen asian ratkaisua on siirtohakemuksesta pyydettävä sen läänin läänineläinlääkärin lausunto, jonka alueelle kalat, maiti tai mäti siirrettäisiin.

Voimaantulo
8 §

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä huhtikuuta 1993 ja se on voimassa 12 päivään huhtikuuta 1994 asti.

Päätöksellä kumotaan elävän kalan ja mädin kuljettamisesta muualta Suomesta Oulujoen, Vuoksen, Jänisjoen, Kiteenjoen-Tohmajoen ja Hiitolanjoen vesistöalueelle, Kymijoen Voikkaan nousuesteen yläpuoliselle vesistöalueelle sekä Koutajoen ja Kemjoen Suomen puolella oleville latvavesistöalueille 12 päivänä joulukuuta 1991 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1473/91)

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.