280/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 9 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1653/92):

1 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuja vaikeita sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja kliinisiä ravintovalmisteita, joista korvataan 80 prosenttia, ovat:


Sairaus               Ravintovalmiste
Pienten lasten lehmänmaito- ja
soijaproteiini-intoleranssi     1) Nutramigen
                   2) Nutri-Junior
                   3) Pepti Junior
                   4) Profylac
                   5) äidinmaito
Pienten lasten lehmänmaito-
intoleranssi             1) Dietta-Soija
                   2) Locasol
                   3) Nutramigen
                   4) Nutri-Soija
                   5) Pepti Junior
                   6) Profylac
                   7) Prosobee
Aminohappoaineenvaihdunnan
synnynnäiset häiriöt         1) Dietta Energia
                   2) Fantomalt
                   3) yksilölliset amino-
                    happovalmisteet
Jatkuvaa päivittäistä enteraalista
letkuruokintaa vaativat tilat    1) Biosorbin MCT
                   2) Carbospare
                   3) Dietta Energia
                   4) Dietta Entero
                   5) Enrich
                   6) Ensure
                   7) Fantomalt
                   8) Fresubin Fiber Müsli
                   9) Fresubin Standard
                  10) Fresubin 750 MCT
                  11) Nutrison energiarikas
                  12) Nutrison jauhe
                  13) Nutrison kuitu
                  14) Nutrison Na-rajoitettu
                  15) Nutrison pediatric
                  16) Nutrison proteiini-
                    /mineraalirajoitettu
                  17) Nutrison soija
                  18) Nutrison standardi
                  19) Osmolite
                  20) Pepti 2000
                  21) Peptison
                  22) Pre-Nutrison
                  23) Reabilan
                  24) Reabilan HN

2 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuja vaikeita sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja kliinisiä ra- mvintovalmisteita, joista korvataan 40 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta ostokerralta, ovat:


Sairaus               Ravintovalmiste
Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen,
vaikeat imeytymishäiriöt       1) Biosorbin MCT
                   2) Carbospare
                   3) Dietta Energia
                   4) Dietta Entero
                   5) Dietta Plus
                   6) Dietta Proteiini
                   7) Dietta Teho
                   8) Enrich
                   9) Ensure
                  10) Fantomalt
                  11) Fortimel
                  12) Fresubin
                  13) Fresubin Fiber Müsli
                  14) Fresubin Standard
                  15) Fresubin 750 MCT
                  16) Nutridrink
                  17) Nutrison energiarikas
                  18) Nutrison jauhe
                  19) Nutrison standardi
                  20) Oleum vegetabile tenue
                  21) Osmolite
                  22) Pepti 2000
                  23) Pepti Junior
                  24) Peptison
                  25) Pregestimil
                  26) Protifar
                  27) Reabilan
                  28) Reabilan HN
                  29) Sonana Ren-O-Prot
Lasten vaikeat munuaissairaudet   1) Dietta Energia
                   2) Dietta Proteiini
                   3) Fantomalt
                   4) Nutrical
                   5) Protifar
                   6) Sonana Ren-O-Prot
Lasten vaikeat aliravitsemustilat  1) Carbospare
                   2) Dietta Energia
                   3) Dietta Plus
                   4) Dietta Proteiini
                   5) Dietta Teho
                   6) Fantomalt
                   7) Fortimel
                   8) Fresubin
                   9) Fresubin Fiber Müsli
                  10) Nutrical
                  11) Nutridrink
                  12) Nutrison jauhe
                  13) Protifar
                  14) Sonana Ren-O-Prot

3 §

Saman reseptin perusteella korvataan tässä päätöksessä tarkoitetuista 80 prosentin mukaan korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista ostokerralta enintään kolmen kuukauden hoitoa vastaava määrä. Sama koskee niitä ravintovalmisteita, joista korvataan 40 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta. Erityisestä syystä voidaan tässä tarkoitettuja kliinisiä ravintovalmisteita korvata ostokerralta pitemmältäkin kuin edellä mainitulta ajalta.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, 31 päivänä lokakuuta 1985 annettu valtioneuvoston päätös (837/85) siihen myöhemmmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Nuorempi hallitussihteeri
Pekka Humalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.