279/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta l993

Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muuttanut vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä 31 päivänä lokakuuta 1985 annetun valtioneuvoston päätöksen (836/85) nimikkeen, 1 ja 2 §:ää, 3 ja 4 §:n sekä 1 §:ssä Mukoviskidoosi-nimikkeen uudeksi Vaikea krooninen haiman vajaatoiminta -nimikkeeksi,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § kysymyksessä olevilta osin osittain muutettuna 10 päivänä maaliskuuta 1988, 30 päivänä marraskuuta 1989, 27 päivänä syyskuuta 1990 ja 12 päivänä joulukuuta 1991 annetuilla valtioneuvoston päätöksillä (216/88, 1059/89, 907/90 ja 1460/91), 2 § kysymyksessä olevilta osin osittain muutettuna viimeksi mainituilla valtioneuvoston päätöksillä ja 3 § 30 päivänä joulukuuta 1987 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1303/87), sekä

lisännyt 1 §:ään Dialyysihoitoa edellyttävä uremia -nimikkeen jälkeen uuden Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia -nimikkeen seuraavasti:

Valtioneuvoston päätös

vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 80-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä

1 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, jotka korvataan kokonaan, ovat:


Sairaus               Lääkeaine tai -valmiste
Täristyshalvaus           1) amantadiini
                   2) benseratsidi
                   3) bentsheksoli
                   4) bentstropiini
                   5) biperideeni
                   6) bromokriptiini
                   7) karbidopa
                   8) levodopa
                   9) metikseeni
                  10) orfenadriini
                  11) pergolidi
                  12) prosyklidiini
                  13) selegiliini

Nisän pahanlaatuinen kasvain     1) anaboliset steroidit
                   2) androgeenit
                   3) antineoplastiset aineet
                   4) estrogeenit
                   5) kalsitoniini
                   6) klodronaatti
                   7) kortikoidit
                   8) leukovoriini
                   9) pamidronaatti
                  10) progestageenit
                  11) tamoksifeeni
                  12) toremifeeni
Eturauhasen pahanlaatuinen kasvain  1) antineoplastiset aineet
                   2) busereliini
                   3) estrogeenit
                   4) gosereliini
                   5) kalsitoniini
                   6) klodronaatti
                   7) kortikoidit
                   8) leukovoriini
                   9) leuproreliini
                  10) syproteroni
                  11) pamidronaatti
                  12) progestageenit
                  13) triptoreliini
Leukemiat ja muut pahanlaatuiset
veri- ja luuydintaudit        1) antineoplastiset aineet
                   2) interferoni alfa
                   3) kalsitoniini
                   4) klodronaatti
                   5) kortikoidit
                   6) leukovoriini
                   7) pamidronaatti
Pahanlaatuiset imukudostaudit    1) antineoplastiset aineet
                   2) kalsitoniini
                   3) klodronaatti
                   4) kortikoidit
                   5) leukovoriini
                   6) pamidronaatti

D-vitamiinin krooniset aineen-
vaihduntahäiriöt           1) alfakalsidoli
                   2) dihydrotakysteroli
                   3) ergokalsiferoli
                   4) fosfaattivalmisteet
                   5) kalsitrioli
                   6) kalsiumsuolat
                   7) kolekalsiferoli

Pahanlaatuiset kasvaimet, joita
ei ole edellä erikseen mainittu   1) antineoplastiset aineet
                   2) kalsitoniini
                   3) klodronaatti
                   4) kortikoidit
                   5) leukovoriini
                   6) pamidronaatti
                   7) progestageenit

Vaikea krooninen haiman
vajaatoiminta            1) pankreasentsyymit

Munuaisten vajaatoimintaan
liittyvä vaikea anemia        1) erytropoietiini

2 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 80 prosenttia, ovat:


Sairaus               Lääkeaine tai -valmiste
Krooninen sydämen vajaatoiminta   1) diureetit (lukuun
                    ottamatta ksantiinin
                    johdoksia)
                   2) enalapriili
                   3) hydralatsiinit
                   4) kaliumsuolat
                   5) kaptopriili
                   6) kinapriili
                   7) lisinopriili
                   8) orgaaniset nitraatit
                   9) pratsosiini
                  10) sydänglykosidit

Krooninen verenpainetauti      1) adrenergisten beeta-
                    reseptorien salpaajat
                   2) amlodipiini
                   3) diltiatseemi
                   4) diureetit (lukuun
                    ottamatta ksantiinin
                    johdoksia)
                   5) enalapriili
                   6) felodipiini
                   7) hydralatsiinit
                   8) isradipiini
                   9) kaliumsuolat
                  10) kaptopriili
                  11) kinapriili
                  12) klonidiini
                  13) labetaloli
                  14) lisinopriili
                  15) metyylidopa
                  16) minoksidiili
                  17) nifedipiini
                  18) pratsosiini
                  19) ramipriili
                  20) rauwolfia-alkaloidit
                  21) silatsapriili
                  22) verapamiili

Haavainen paksusuolentulehdus    1) atsatiopriini
                   2) kortikoidit
                   3) kortikotropiinit
                   4) merkaptopuriini
                   5) mesalatsiini
                   6) olsalatsiini
                   7) sulfasalatsiini
Crohnin tauti            1) atsatiopriini
                   2) kortikoidit
                   3) kortikotropiinit
                   4) merkaptopuriini
                   5) mesalatsiini
                   6) metronidatsoli
                   7) olsalatsiini
                   8) sulfasalatsiini

Familiaalinen hyperkolesterolemia  1) kolestipoli
                   2) kolestyramiini
                   3) lovastatiini
                   4) nikotiinihappo ja
                    nikotinyylialkoholi
                   5) pravastatiini
                   6) simvastatiini

3 §

Kansaneläkelaitos vahvistaa luettelot niistä 1 ja 2 §:ssä mainittuja lääkeaineita ja -valmisteita sisältävistä lääkelaissa (395/87) tarkoitetuista lääkkeistä, jotka korvataan kokonaan tai joista korvataan 80 prosenttia.

4 §

Saman reseptin perusteella korvataan tässä päätöksessä tarkoitettuja lääkkeitä kokonaan tai niistä korvataan 80 prosenttia ostokerralta enintään kolmen kuukauden hoitoa vastaava määrä. Erityisestä syystä voidaan tässä tarkoitettuja lääkkeitä korvata ostokerralta pitemmältäkin kuin edellä mainitulta ajalta.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta l993.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta l993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Nuorempi hallitussihteeri
Pekka Humalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.