221/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki työllisyyslain 26 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun työllisyyslain (275/87) 26 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

26 §
Lain soveltaminen Suomen kansalaisuutta vailla olevaan henkilöön

Euroopan talousalueen jäsenmaan kansalaiselle, joka hakee työtä Suomesta, annetaan kuitenkin työnvälityspalvelut hänen asuinpaikastaan riippumatta. Euroopan talousalueen jäsenmaan kansalaiselle annetaan myös muita 7 §:n 2 momentissa mainittuja työvoimapalveluita hänen asuinpaikastaan riippumatta, jos hän on tehnyt työsopimuksen Suomessa tehtävästä työstä.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 112/92
TyVM 4/92
ETA-sopimuksen liite V: neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.