179/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Asetus kalastusasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun kalastusasetuksen (1116/82) 17 §:n 4 kohta ja 20 § sekä

muutetaan 9 §:n 3 ja 4 momentti, 15 §:n 2 momentti, 17 §:n 3 kohta sekä 18 ja 19 § seuraavasti:

9 §

Meressä kylänrajan ulkopuolella ei toisen kalastusta häiritsevää pyydystä ilman asianomaisen lupaa saa panna pyyntiin sataa metriä lähemmäksi toisen käytössä olevaa nuotta-apajaa eikä troolia vedettäessä saa mennä sataa metriä lähemmäksi toisen pyynnissä olevaa nuottaa eikä isorysää.

Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään häiritsevästä pyynnistä, ei kalastusta ankkuroiduilla pintaverkoilla tai isorysällä saa ilman asianomaisen lupaa harjoittaa kahtasataa metriä lähempänä toisen isorysää sen sivulta lukien eikä sataa metriä lähempänä sen perää.

15 §

Silmäkoko voidaan havaspyydysten osalta määrittää myös siten, että märästä hapaasta mitatun yhdentoista perättäisen solmun välinen etäisyys jaetaan kymmenellä. Edellä 14 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa pyynnissä käytettävien pyydysten 16 millimetrin silmäkokoa vastaava solmuväli on tällöin 10 millimetriä.

17 §

Seuraavat kalat ovat rauhoitettuja ja niiden pyynti on kielletty alempana mainittuina aikoina:


3) harjus huhti- ja toukokuun ajan kuitenkin siten, että sen pyynti vavalla ja uistelemalla on sallittu; sekä


18 §

Rapu ja täplärapu on rauhoitettu ja niiden pyydystäminen kielletty marraskuun alusta heinäkuun 21 päivään kello 12.

19 §

Luonnonvesistä pyydystettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat alimmat mitat leuan päästä suoraksi ojennetun, yhteenpuristetun pyrstöevän kärkeen mitattuna:

merilohi 60 senttimetriä, paitsi Oulun ja Lapin läänien sisäisillä aluevesillä 50 senttimetriä;

meritaimen 40 senttimetriä;

järvilohi 40 senttimetriä;

järvitaimen 40 senttimetriä;

nieriä Vuoksen vesistöalueella 40 sentimetriä

kuha 37 senttimetriä; sekä

harjus 30 senttimetriä.

Edellä 1 momentin nojalla pyydystettyä alle 60 senttimetrin pituista lohta saadaan pitää kaupan vain Oulun ja Lapin läänien alueella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.