141/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 1993

Valtioneuvoston päätös eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 5 §:n 2 momentin ja 6 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (306/92), päättänyt:

1 §

Eduskunnan vuoden 1993 talousarviossa antaman suostumuksen mukaisesti perustetaan ja lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1993 lukien jäljempänä mainitut sopimuspalkkaiset virat.

2 §
Lääkelaitos

Perustetaan yksi S 30 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva ylijohtajan virka.

3 §
Lääkelaboratorio

Lakkautetaan yksi S 27 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva johtajan virka.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Toimenpiteisiin tällä päätöksellä perustetun viran täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Jaana Koski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.