123/1993

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1993

Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista

Opetusministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee valtion ammatillisia oppilaitoksia, valtion ammatillisia opettajankoulutuslaitoksia, valtion kuulo-, näkö- ja liikuntavammaisten kouluja, Helsingin ranskalais-suomalaista koulua ja Suomalais-Venäläistä koulua.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Opetus ja sen edellyttämät tai siihen liittyvät tehtävät kuten kuulustelut, arvioinnit, opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastus, opintoneuvonta, opiskelutodistukset, opintosuorituksista annettavat todistukset sekä tutkintotodistukset ovat koulutuksellisista syistä aikuiskoulutuksena järjestettävässä ammatillisessa peruskoulutuksessa oppilaitoksen vakinaiselle ja yksityisopiskelijalle sekä ammatillisten opettajankoulutuslaitoksen järjestämässä opettajiksi aikovien pedagogisessa peruskoulutuksessa opiskelijalle maksuttomat.

Nuorisokoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen, jatkolinjakoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen, Helsingin ranskalais-suomalaisen ja Suomalais-Venäläisen koulun sekä kuulo-, näkö- ja liikuntavammaisten koulujen opiskelijoiden oppilasmaksuista säädetään erikseen.

3 §
Liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka 1 §:ssä mainitut oppilaitokset hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein ovat:

1) opettajien jatko- ja täydennyskoulutus;

2) erilliset kurssit ja koulutustilaisuudet;

3) opetuksen yhteydessä tai muutoin valmistetut tai syntyneet tuotteet ja palvelut;

4) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutkimukset;

5) konsultointi;

6) työpalvelut;

7) opiskelija- ym. rekisteritulosteet;

8) oppilaitosten hallinnoimien toimitilojen ja laitteiden vuokraus;

9) valokopiot ja muut jäljennökset;

10) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, sekä

11) muut tilatut palvelusuoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1993 ja on voimassa vuoden 1993 loppuun.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Vs. vanhempi hallitussihteeri
Marjatta Lindqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.