118/1993

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1993

Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun raha-automaattiasetuksen (676/67) 29 b §, sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1053/88), ja

muutetaan 31 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa(9/91), seuraavasti:

31 §

Postitse saapunut hakemus katsotaan oikeaan aikaan saapuneeksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on 1 ja 2 momentissa säädetyssä ajassa jätetty postiin Raha-automaattiyhdistykselle osoitettuna. Hakemus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi myös silloin, kun se on säädetyssä ajassa toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle tai jätetty postiin sille osoitettuna.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1993.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.