106/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

kumotaan valtioneuvoston kansliasta 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun asetuksen (382/91) 4 §:n 7, 8 ja 9 kohta sekä 16 §:n 3 momentti,

muutetaan 4 §:n 5 ja 6 kohta, 6 §:n 1 momentti, 15 §:n johdantokappale sekä 4 ja 5 kohta sekä 17 § sekä

lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti ja asetukseen uusi 16 a § seuraavasti:

4 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


5) tiedotuspäälliköllä:

a) ylempi korkeakoulututkinto ja laaja kokemus tiedotustoiminnasta; tai

b) pitkäaikainen ja laaja kokemus tiedotustoiminnasta sekä perehtyneisyys viran tehtäväalueeseen;

6) käännöstoimintaa johtavalla toimistopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja molempien kotimaisten kielten täydellinen hallitseminen.

Käännöstyön ohjaustehtävissä toimivilta ja käännösten tarkastajilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Siltä, joka erityisesti tarkastaa vaativia oikeudellisia käännöksiä, vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Käännöstyötä tekeviltä vaaditaan korkeakoulututkinto tai diplomikielenkääntäjän tutkinto. Kaikilta tässä momentissa tarkoitettuja tehtäviä suorittavilta vaaditaan molempien kotimaisten kielten täydellinen hallitseminen.

6 §

Pääministeri nimittää tai ottaa 5 §:n 4 momentissa tarkoitetun virkamiehen, jonka palkkausluokka on vähintään A 24 palkkausluokan mukainen. Alivaltiosihteeri nimittää tai ottaa palkkausluokkiin A 23ÄA 15 sijoitetut virkamiehet. Työjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että kielenkääntäjänä toimivan virkamiehen, jonka palkkaus on enintään A 22 palkkausluokan mukainen, nimittää tai ottaa käännöstoimintaa johtava toimistopäällikkö. Muut virkamiehet nimittää tai ottaa alivaltiosihteeri tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, hallitusneuvos taikka hallinnollisia tehtäviä hoitamaan määrätty vanhempi hallitussihteeri.


15 §

Alivaltiosihteeri tai, sen mukaan kuin työjärjestyksesssä määrätään, hallitusneuvos taikka asianomaisia tehtäviä hoitamaan määrätty vanhempi hallitussihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:


4) yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (83/51) 6 §:n 2 momentissa ja 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan antamista;

5) valtioneuvoston kanslian sisäistä toimintaa varten osoitettujen määrärahojen käyttämistä;


16 a §

Asiat ratkaistaan sen virkamiehen esittelystä, joka on asian valmistellut. Edellä 13-16 §:ssä tarkoitetut asiat voidaan ratkaista ilman esittelyä sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Erinäisiä säännöksiä
17 §

Tasavallan presidentin koko valtioneuvostoa koskevan päätöksen varmentaa valtiosihteeri taikka hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri tai tämän sijainen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1993.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Pääministeri
Esko Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.