28/1993

Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1993

Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta

Valtiovarainministeriö on Suomen tasavallan sekä Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä 21 päivänä maaliskuuta 1973 annetun lain (243/73) nojalla päättänyt:

1 §

Suomen ja Euroopan vapaakauppaliiton jä- senvaltioiden välisessä kaupassa sovelletaan Euroopan vapaakauppaliiton perustamista kos- kevan konvention 32 artiklassa tarkoitetun neuvoston tämän päätöksen liitteenä olevaa, alkuperäsääntöjen muutosta koskevaa päätöstä n:o 11/1992 1 päivästä marraskuuta 1992, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vanhempi hallitussihteeri
Sakari Alasalmi

(Suomennos)

LIITE

NEUVOSTON PÄÄTÖS n:o 11/1992 1)

Hyväksytty 33. kokouksessa 17 päivänä joulukuuta 1992

Konvention B-liitteen muuttaminen
Neuvosto,

joka ottaa huomioon konvention 4 artiklan 5 kohdan,

on päättänyt:

1) HS-nimikettä 43.03 koskeva teksti konvention B-liitteen 2 liitteen luettelossa korvataan tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2) Tämän päätöksen mukaista muutosta sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 1992.

3) Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen tekstin Ruotsin hallituksen huostaan.

1) Voimassa olevat konvention B-liitettä koskevat yhteisneuvoston päätökset 4/77 (261/78), 5/78 (1133/78), 6/80 (589/81) ja aikaisemmat neuvoston päätökset 8/86 (669/86), 4/87 (569/87), 13/87 (38/88), 13-15/88 (1093/88), 7/89 (851/89), 1/90 (586/90), 6-9/90 (708/90), 6-7/91 (1315/91), 1/92 (61/92), 8/92 (855/92).

Liite

Luettelo valmistuksesta tai käsittelystä, joka on suoritettava ei-alkuperäaineksille, jotta valmis tuote saa alkuperäaseman

HS-  Tuote            Ei-alkuperäainesten
nimike               valmistus tai käsittely,
                  joka antaa alkuperä-
                  aseman
1   2              3
43.03 Vaatteet, vaatetustarvikkeet
    ja muut tavarat turkis-
    nahasta           Valmistus nimikkeen 43.02
                  yhdistämättömistä parki-
                  tuista tai muokatuista
                  turkisnahoista 1)

1) 31 päivään lokakuuta 1994 saakka saa käyttää nimikkeen 43.02 yhdistettyjä suslikin (suzluki), harmaan Siperian oravan, hamsterin, Siperian maaoravan (burunduki), ruskean siiselin (pechaniky), kiinanaurinkomäyrän (pahmi) ja kiinalaisen karitsan ja kiinalaisen vohlan nahkoja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.