1713/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista kasvintuotannon tarkastuskeskus perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) taimiaineistolain mukaan suoritettavat tuonti- ja vientitarkastukset;

2) taimiaineistolain 6 §:n tarkoittamien erityisten tuotantoehtojen edellyttämät tarkastukset; sekä

3) kasvinsuojelulain mukaan suoritettavat tuonti- ja vientitarkastukset.

2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka kasvintuotannon tarkastuskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilauksesta tehtävät tarkastukset, lausunnot ja tutkimukset; sekä

2) asiakkaiden tilaamat muut erityispalvelut ja suoritteet.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Ylitarkastaja
Kari Liskola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.