1712/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista maatalouden tutkimuskeskus perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) tilasäiliöiden ja kuljetustankkien (maitoautojen) tarkastukset;

2) elintarvikeautojen (ATP) tarkastukset; sekä

3) työturvallisuus- ja työsuojelun valvontalain perusteella koneiden tyyppi- ja hyväksymistarkastukset.

2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka maatalouden tutkimuskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaustutkimukset;

2) analyysi- ja neuvontapalvelut, asiantuntija- ja konsulttipalvelut;

3) koestus-, testaus- ja tarkastustoiminta;

4) valiotaimituotanto;

5) hevosten sairaala-, laboratorio- ja lisääntymispalvelut sekä hoitopalvelut;

6) tiedonvälitystoiminta;

7) koulutus- ja kurssitoiminta;

8) julkaisutoiminta; sekä

9) asiakkaiden tilaamat muut erityispalvelut ja -suoritteet.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1997.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Ylitarkastaja
Kari Liskola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.