1707/1992

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1992

Verohallituksen päätös vuonna 1993 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 73 §:n, 75 §:n 2 momentin ja Kostamuksen alueella tapahtuvan toiminnan aiheuttamista poikkeuksista verolainsäädäntöön 16 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (943/77) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1036/78), määrännyt:

1 §

Vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 6, 7 ja 8 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 13 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

5 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

6 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

7 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

8 §

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

kulkuneuvo   korvauksen enimmäismäärä
auto      158 penniä kilometriltä, jota korotetaan
        - 14 penniä kilometriltä perävaunun
         kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
        - 30 penniä kilometriltä silloin, kun
         työn suorittaminen edellyttää asunto-
         vaunun kuljettamista autoon
         kiinnitettynä
        - 75 penniä kilometriltä silloin, kun
         työn suorittaminen edellyttää taukotuvan
         kuljettamista autoon kiinnitettynä
        - 4 penniä kilometriltä sellaisista autossa
         kuljetettavista koneista tai muista
         esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa
         tai joiden koko on suuri
        - 4 penniä kilometriltä, jos palkansaaja
         työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi
         kuljettaa autossa koiraa
        - 15 penniä kilometriltä silloin, kun työn
         suorittaminen edellyttää liikkumista
         autolla metsäautotiellä tai muulta
         liikenteeltä suljetulla tienrakennus-
         työmaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene   165 penniä kilometriltä
moottorikelkka  107 penniä kilometriltä
moottoripyörä   88 penniä kilometriltä
moottoripolkupyörä 63 penniä kilometriltä
muu kulkuneuvo   34 penniä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 4 penniä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 47 penniä kilometriltä.

9 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

10 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

11 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:


työmatkan kestoaika         päivärahan
                  enimmäismäärä
yli 6 tuntia (osapäiväraha)     72,Ä
yli 10 tuntia (kokopäiväraha)    161,Ä
kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden
- vähintään 2 tunnilla        72,Ä
- yli 6 tunnilla          161,Ä

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

12 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:


maa tai alue         päivärahan
               enimmäismäärä
Afganistan          250,Ä
Alankomaat          340,Ä
Alankomaiden Antillit     225,Ä
Albania            145,Ä
Algeria            265,Ä
Andorra            190,Ä
Angola            365,Ä
Antiqua ja Barbuda      275,Ä
Arabiemiirikuntien liitto   305,Ä
Argentiina          295,Ä
Australiai          265,Ä
Azorit            155,Ä
Bahamasaaret         275,Ä
Bahrain            230,Ä
Bangladesh          145,Ä
Barbados           370,Ä
Belgia            370,Ä
Belize            250,Ä
Benin             255,Ä
Bermuda            330,Ä
Bhutan            120,Ä
Bolivia            135,Ä
Botswana           165,Ä
Brasilia           170,Ä
Brunei            280,Ä
Bulgaria           215,Ä
Burkina Faso         240,Ä
Burundi            145,Ä
Chile             190,Ä
Costa Rica          175,Ä
Djibouti           245,Ä
Dominica           195,Ä
Dominikaaninen tasavalta   225,Ä
Ecuador            135,Ä
Egypti            175,Ä
El Salvador          185,Ä
Espanja            360,Ä
Etelä-Afrikka         205,Ä
Etiopia            150,Ä
Fidži             195,Ä
Filippiinit          235,Ä
Gabon             290,Ä
Gambia            135,Ä
Ghana             195,Ä
Grenada            275,Ä
Grönlanti           300,Ä
Guadeloupe          240,Ä
Guatemala           170,Ä
Guinea            295,Ä
Guinea-Bissau         195,Ä
Guyana            195,Ä
Haiti             220,Ä
Honduras           140,Ä
Hongkong           275,Ä
Indonesia           205,Ä
Intia             130,Ä
Irak             245,Ä
Iran             245,Ä
Irlanti            335,Ä
Islanti            390,Ä
Iso-Britannia         325,Ä
Israel            320,Ä
Italia            350,Ä
Itävalta           315,Ä
Jamaika            215,Ä
Japani            440,Ä
Jemen             225,Ä
Jordania           195,Ä
Jugoslavia          175,Ä
Kambodzha           220,Ä
Kamerun            255,Ä
Kanada            240,Ä
Kanarian saaret        245,Ä
Kap Verde           145,Ä
Kenia             125,Ä
Keski Afrikan tasavalta    270,Ä
Kiina             245,Ä
Kolumbia           145,Ä
Komorit            220,Ä
Kongo             290,Ä
Korean demokraattinen
kansantasavalta        220,Ä
Korean tasavalta       375,Ä
Kreikka            235,Ä
Kroatia            200,Ä
Kuuba             215,Ä
Kuwait            275,Ä
Kypros            210,Ä
Laos             130,Ä
Latvia            225,Ä
Lesotho            140,Ä
Libanon            205,Ä
Liberia            225,Ä
Libya             315,Ä
Liechtenstein         280,Ä
Liettua            140,Ä
Luxemburg           365,Ä
Macao             225,Ä
Madagaskar          165,Ä
Makedonia           175,Ä
Malawi            120,Ä
Malediivit          120,Ä
Malesia            200,Ä
Mali             245,Ä
Malta             255,Ä
Marokko            285,Ä
Martinique          275,Ä
Mauritania          170,Ä
Mauritius           205,Ä
Meksiko            210,Ä
Monaco            335,Ä
Mongolia           190,Ä
Mosambik           195,Ä
Myanmar            185,Ä
Namibia            185,Ä
Neitsytsaaret (USA)      195,Ä
Nepal             165,Ä
Nicaragua           195,Ä
Niger             250,Ä
Nigeria            195,Ä
Norja             350,Ä
Norsunluurannikko       305,Ä
Oman             225,Ä
Pakistan           125,Ä
Panama            165,Ä
Papua - Uusi Guinea      210,Ä
Paraguay           185,Ä
Peru             175,Ä
Portugali           275,Ä
Puerto Rico          245,Ä
Puola             170,Ä
Qatar             215,Ä
Ranska            365,Ä
Romania            175,Ä
Ruanda            185,Ä
Ruotsi            355,Ä
Saksa             315,Ä
Salomonsaaret         125,Ä
Sambia            140,Ä
Samoa             195,Ä
Sao Tome ja Principe     245,Ä
Saudi-Arabia         305,Ä
Senegal            290,Ä
Seychellit          290,Ä
Sierra Leone         165,Ä
Singapore           300,Ä
Slovakia           230,Ä
Slovenia           175,Ä
Somalia            130,Ä
Sri Lanka           135,Ä
St. Kitts ja Nevis      275,Ä
St. Lucia           300,Ä
St. Vincent ja Grenadiinit  275,Ä
Sudan             195,Ä
Surinam            355,Ä
Sveitsi            355,Ä
Swazimaa           160,Ä
Syyria            250,Ä
Taiwan            255,Ä
Tansania           140,Ä
Tanska            350,Ä
Thaimaa            220,Ä
Togo             260,Ä
Tonga             165,Ä
Trinidad ja Tobago      200,Ä
Tšekki            230,Ä
Tunisia            220,Ä
Turkki            195,Ä
Uganda            175,Ä
Ukraina            195,Ä
Unkari            265,Ä
Uruguay            195,Ä
Uusi-Seelanti         215,Ä
Valkovenäjä          145,Ä
Vanuatu            140,Ä
Venezuela           190,Ä
Venäjä            275,Ä
Vietnam            135,Ä
Viro             190,Ä
Yhdysvallat          310,Ä
Zaire             170,Ä
Zimbabwe           120,Ä
Maa, jota ei ole erikseen
mainittu           175,Ä

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 11 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja markkamäärien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 11 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 94 markkaa.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa on määrätty, Kostamuksen alueella tehdystä työmatkasta suoritettavan päivärahan enimmäismäärä on 184 markkaa.

13 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 40,25 markkaa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 80,50 markkaa.

14 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

15 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00-07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 25 markkaa.

16 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

17 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja sitä sovelletaan vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1992

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Vs. ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.