1704/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Valtioneuvoston päätös Autorekisterikeskuksen suoritteiden maksuista

Valtioneuvosto on liikenneministeriön esittelystä Autorekisterikeskuksesta 6 päivänä marraskuuta 1992 annetun lain (988/92) 5 §:n ja Autorekisterikeskuksesta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1298/92) 5 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan Autorekisterikeskuksesta annetun asetuksen (1298/92) 5 §:ssä tarkoitettujen suoritteiden maksuihin.

2 §
Vuosikatsastus
Henkilö- ja pakettiauton vuosikatsastus     100 mk
Jos vuosikatsastus suoritetaan muualla kuin
Autorekisterikeskuksen kiinteässä toimi-
paikassa, peritään vuosikatsastusmaksun
lisäksi                      20 mk

Edellä mainitut maksut voidaan periä myös silloin, jos varattu vuosikatsastusaika jätetään käyttämättä eikä sitä ole peruutettu viimeistään varattua aikaa edeltävänä päivänä.

3 §
Jälkitarkastus

Henkilö- ja pakettiauton vuosikatsastuksessa hylkäämisen johdosta suoritettava jälkitarkastus

a) jos ajoneuvo esitetään kuukauden kuluessa
hylkäämisestä saman katsastuksen suorittajan
katsastettavaksi, joka katsastuksen on hylännyt  70 mk
b) muussa tapauksessa              100 mk
4 §
Kuljettajantutkinto
AÄC -luokan ajoneuvon kuljettajantutkinto    240 mk
Jos kuljettajantutkinnon ajokoetta varten
varattua aikaa ei käytetä eikä sitä
peruuteta viimeistään kahta päivää ennen
varattua aikaa, voidaan varausmaksuna periä    80 mk
5 §
Ajokortti
1) Kuljettajanopetuksen ensimmäisen vaiheen
jälkeen annettava lyhytaikainen
auton ajokortti                 120 mk
2) Muu ajokortti                 80 mk
3) Henkilöauton ammattiajolupa, liikenne-
opettajalupa tai näiden kaksoiskappale      10 mk
6 §
Rekisteriote

Asiakkaalle postitse toimitettava rekisteriote

a) jos rekisteri-ilmoitus on jätetty
ajoneuvojen rekisteröinnistä annetussa
asetuksessa (1703/92) säädetyllä tavalla
postitoimipaikkaan                60 mk
b) jos rekisteriote toimitetaan suora-
rekisteröinnissä jätetyn rekisteri-
ilmoituksen perusteella, suorarekisteröinti-
ilmoituksen tekijältä peritään jälkikäteen    40 mk
c) ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun
asetuksen 21 §:n 4 momentin
a-d kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa      60 mk
d) jos kyseessä on turmeltuneen rekisteri-
otteen tilalle annettava rekisteriote       90 mk
e) jos kyseessä on kadonneen rekisteri-
otteen tilalle annettava rekisteriote      120 mk
f) muussa tapauksessa               90 mk

Mikäli rekisteri-ilmoitus jätetään säädetyn määräajan jälkeen, rekisteriotteesta peritään lisäksi 50 markkaa. Korotettu maksu peritään rekisteri-ilmoituksen jättäjältä, vaikka rekisteri-ilmoituksen tekijä itse ei olisikaan syyllistynyt määräajassa suoritettavan rekisteröintivelvollisuuden laiminlyöntiin.

7 §
Rekisterikilpi
Ensi- tai uudelleenrekisteröitävän ajoneuvon
rekisterikilpi                  60 mk
8 §
Maksujen periminen

Edellä mainitut maksut voidaan periä ennen suoritteen tuottamista.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.