1687/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 40 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 9 §:n 3 momentti sekä

lisätään 40 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

9 §
Kotikuntien maksuosuudet

Oppilaan kotikunnan maksuosuus valtion ylläpitämän ammatillisen oppilaitoksen opiskelijasta aiheutuvista kustannuksista lasketaan valtioneuvoston valtion ammatillisten oppilaitosten keskimääräisten todennäköisten kustannusten perusteella oppilasta kohti ennalta seuraavaa vuotta varten vahvistamasta markkamäärästä. Markkamäärä vahvistetaan valtion ammatillisten oppilaitosten edellisenä vuonna toteutuneiden kulutusmenojen ja perustamishankkeista aiheutuneiden menojen sekä kone-, kalusto- ja laitehankinnoista aiheutuneiden menojen perusteella. Markkamäärää vahvistettaessa otetaan huomioon arvioitu kuluvan ja seuraavan vuoden kustannustason muutos sekä kulutusmenojen osalta lisäksi mainituille vuosille arvioidut toiminnan laadun ja laajuuden muutokset. Kotikunnan on suoritettava oppilasta kohti vahvistetun markkamäärän ja siitä 8 §:ssä säädetyn asteikon mukaan laskettavan markkamäärän erotus.

40 §
Maksaminen

Oppilaan kotikunnan tulee maksaa osuutensa valtion ylläpitämän ammatillisen oppilaitoksen oppilaasta aiheutuvista kustannuksista valtiolle kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen erä maaliskuun ja toinen erä marraskuun loppuun mennessä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 315/92
SiVM 15/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.