1631/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun väylämaksuasetuksen (1016/83) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2 momentti ja 8 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 2 momentti ovat 30 päivänä marraskuuta 1990 annetussa asetuksessa (1041/90) ja 8 §:n 1 momentti on 31 päivänä lokakuuta 1986 annetussa asetuksessa (782/86) sekä

lisätään 7 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Kotimaanliikenteen väylämaksu suoritetaan vuosimaksuna kalenterivuosittain. Maksu lasketaan siten, että maksuyksikkö, 25 markkaa 20 penniä, kerrotaan aluksen nettovetoisuutta osoittavalla kokonaisluvulla, enintään kuitenkin luvulla 70 000. Alus, jonka nettovetoisuutta osoittava kokonaisluku on alle 1 000, maksaa kuitenkin vain puolet edellä mainitusta maksusta.


2 §

Ulkomaanliikenteen kertamaksun maksuyksiköt:


Jäämaksuluokka  IA Super IA   IB   IC   II   III
Maksuyksikkö mk   4,35 8,70 11,00 12,60 14,20  15,80


7 §

Mikäli aluksen jäämaksuluokkatodistuksen luokka on parempi kuin aluksen ominaisuudet edellyttävät ja tämä johtuu siitä, että aluksesta on annettu virheellisiä tietoja jäämaksuluokan määrittämistä varten tai että aluksen jäämaksuluokan määrittämisen perusteena olevien tietojen muuttumisesta ei ole ilmoitettu merenkulkuviranomaisille, kannetaan väylämaksu III jäämaksuluokan mukaisesti siltä ajalta, jona aluksen jäämaksuluokka on ollut virheellinen.

8 §

Kun vähintään 100 matkustajalle rekisteröidystä matkustaja-aluksesta on suoritettu kertamaksua 60 kerralta ja muusta aluksesta 20 kerralta, on alus vapautettu saman kalenterivuoden aikana enemmistä kertamaksuista.



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.